Ne bis in idem geldt ook in het tuchtrecht

Dossiernummer: 23567

Datum uitspraak: vrijdag 13 oktober 2023

Een aantal klagers hebben een langlopend conflict met de fiscus over de waardering van hun vastgoedportefeuille. Daarover is eerder een klacht tegen een taxateur ingediend, die door de rechtbank was ingeschakeld. Die klacht is in eerste aanleg en in hoger beroep ongegrond verklaard. In hoger beroep heeft de gemachtigde een deel van de klacht ingetrokken.

Vervolgens dient de gemachtigde deze klachten, tegen dezelfde taxateur over dezelfde taxatie, opnieuw in.

De voorzitter van het Tuchtcollege NRVT overweegt dat ook in het tuchtrecht het ne bis in idem-beginsel geldt. Dat betekent dat er niet een tweede keer geklaagd kan worden over iets waarover de tuchtrechter al geoordeeld heeft. Na afronding van de eerdere procedures mocht de taxateur erop vertrouwen dat de klacht definitief afgewikkeld is. Datzelfde geldt voor een ingetrokken klacht. Eenmaal ingetrokken kan daarop niet worden teruggekomen.

De voorzitter van het tuchtcollege verklaart de klacht daarom kennelijk niet ontvankelijk, zodat de klacht niet inhoudelijk in behandeling wordt genomen.

Uitspraak in hoger beroep: Ne bis in idem geldt ook in het tuchtrecht; incidenteel hoger beroep


Terug naar overzicht