Toezichthoudende taxateur is geen professionele taxatiedienst

Dossiernummer: 20170628

Datum uitspraak: woensdag 13 december 2017

Het Tuchtcollege NRVT heeft voor de tweede keer een uitspraak gedaan over een taxateur in dienst van de Belastingdienst (uitspraak 30 juni 2017, 20170315). Dit is de eerste uitspraak waarin het Tuchtcollege NRVT expliciet ingaat op het begrip Professionele Taxatiedienst (PTD) en op de Toelichting op de regelgeving van juli 2017.

Het begint met een agrariër die het bedrijf van zijn ouders wil overnemen. Hij verzoekt om een gezamenlijke taxatie bij de Belastingdienst. De agrariër schakelt een eigen taxateur in, die samen met de interne taxateur van de Belastingdienst aan de slag gaan. Dan blijkt dat de interne en de externe taxateurs het niet eens kunnen worden. Volgens de externe taxateur komt de interne taxateur in een e-mail terug op de toezegging dat hij een akkoordverklaring zou afgeven aan de inspecteur. Ook zou er een te nauwe relatie bestaan tussen de interne taxateur en zijn werkgever.

Namens de interne taxateur is toegelicht dat de Belastingdienst een nieuwe werkwijze heeft. Er wordt niet meer gezamenlijk getaxeerd, maar de interne taxateur kijkt mee met de externe taxateur en geeft zijn oordeel in een zogenaamde akkoordverklaring.

De familie en de externe taxateur dienen samen een klacht in tegen de interne taxateur.

Het Tuchtcollege (TC) verklaart de klacht ongegrond, maar heeft wel de nodige aanmerkingen op het taxatieproces.

Het Tuchtcollege NRVT gaat eerst in op de discussie rond het begrip PTD. De Toelichting van juli 2017 onderscheidt drie categorieën: de marktwaardetaxatie, de niet-marktwaardetaxatie en het deskundige waardeadvies.

In dit geval hebben beide taxateurs overlegd en samen het vastgoed geïnspecteerd. In de overeenkomst met de Belastingdienst is vastgelegd dat de waarde in het economisch verkeer agrarische bestemming (WEVAB) wordt vastgesteld. De externe taxateur heeft een taxatierapport opgesteld, de interne taxateur heeft een akkoordverklaring opgesteld.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de akkoordverklaring een PTD is en een niet-marktwaardetaxatie betreft. De Belastingdienst heeft de klagers op het verkeerde been gezet, door de term gezamenlijke taxatie te gebruiken voor een ‘akkoordverklaring’, waarin de interne taxateur ook kan aangeven het juist niet eens te zijn met de externe taxatie. Maar dat verwijt is aan de Belastingdienst, niet aan de interne taxateur.


Uitspraak in hoger beroep: Hoger beroep: Toezichthoudende taxateur is geen professionele taxatiedienst


Terug naar overzicht