Intuïtie in plaats van referenties

Vanwege onteigeningsplannen verricht de taxateur in 2016 een taxatie voor een gemeente. De gemeente wil een bedrijventerrein op het terrein van de woning realiseren.

Wettelijke taxatie

Op verzoek van de gemeente is er een taxatie van de inbrengwaarde uitgevoerd, ofwel een wettelijke taxatie. De verwervingsprijs is nog in onderhandeling tussen de klaagster en de gemeente.

Geen referentieobjecten in het taxatierapport

De taxateur stelt dat er geen bruikbare referentieobjecten waren en dat hij daarom rekende met de waarde per vierkante en kubieke meter.

Subjectieve bepaling

Het Tuchtcollege oordeelt dat referentieobjecten niet in taxatierapporten mogen ontbreken. Zijn er geen geschikte panden in de directe omgeving? Dan dient de taxateur breder te zoeken. Bijvoorbeeld in omliggende gemeenten of terug in de tijd. Door een prijs per m2 en m3 te hanteren, zonder deze bijvoorbeeld te kunnen onderbouwen door feitelijke transacties, is de waarde van het object subjectief bepaald.

De klacht is op dit klachtonderdeel gegrond. De taxateur ontvangt een waarschuwing.

Datum: 22 maart 2019

Dossiernummer: 20181025