Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de heer Peter Keur (voorzitter), de heer Ed Schless en mevrouw Eva Hermans. Zij hebben een toezichthoudende taak op het beleid van het bestuur en diens taken en bevoegdheden.
 

Nevenfuncties

De leden van de Raad van Toezicht hebben de volgende nevenfuncties:

Peter Keur

 • Directeur KOA B.V.
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Tuchtrechtspraak NRVT
 • Lid Raad van Advies IMP B.V.
 • Lid Raad van Advies Van Wonen Holding B.V.
 • Voorzitter Bestuur Blauwhoed Holding B.V.
 • Lid Raad van Advies Prowinko B.V.
 • Extern Adviseur KPMG Real Estate Advisory B.V.
 • Voorzitter Stichting Taptoe Nunspeet
 • Voorzitter Stichting Molijn de Groot Nunspeet
 • Bestuurslid Businessclub Noord-Veluws Museum Nunspeet

Ed Schless

 • Bestuurder Valeo International holding BV
 • Bestuurder Stichting Face
 • Bestuurder Stichting Kenniscollege Roerende Zaken
 • Penningmeester Bewonersvereniging Ruitersbos, Breda
 • Bestuurder bewonersvereniging City Flat Rotterdam

Eva Hermans

 • Programmamanager Huisvesting DNB bij De Nederlandsche Bank
 • Juryvoorzitter Masterprijs Nationaal Renovatie Platform
 • Secretaris Noordzee Club