Bestuur

Het bestuur van de stichting Tuchtrechtspraak NRVT wordt gevormd door:
de heer mr. W.W. van ’t Hoff (voorzitter), mr. J. Recourt en prof.mr. A.I.M. van Mierlo.

Nevenfuncties van de heer van ’t Hoff:

 • Secretaris van de stichting Dorpshuis Bloemendaal
 • Voorzitter van STAK, Stichting Administratiekantoor The Dutch Business Sport and Recreation Development te Spijk

Nevenfuncties van de heer Recourt:

 • Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal
 • Coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
 • Voorzitter van de stichting Jongerenrechtbanken en bestuurslid van de stichting Geneesmiddelen Bulletin (GeBu)

Nevenfuncties van de heer van Mierlo:

 • Deeltijd hoogleraar Burgerlijk Procesrecht, Erasmus School of Law resp. Rijksuniversiteit Groningen
 • Partner HabrakenRutten
 • Arbiter in de Arbitragecommissie KNVB
 • Voorzitter a.i. Geschillencommissie Zorgverzekeringswet (Stichting SKGZ, Zeist)
 • Vice-voorzitter Commissie van Beroep Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
 • Lid Adviescommissie voor het Burgerlijk Procesrecht (Min. van Justitie en Veiligheid)
 • Voorzitter van Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (de Restitutiecommissie)
 • Voorzitter van de SCVM, stichting certificering voor makelaars