Bestuur

Na 8 jaar als bestuursvoorzitter heeft mr. Wim Van ’t Hoff per 1 januari 2024 zijn bestuurstaken voor de stichting Tuchtrechtspraak NRVT beëindigd. Wij zijn Wim dankbaar voor zijn grote inspanningen als oprichter en bestuursvoorzitter van onze stichting. We zullen Wim en zijn altijd constructieve bijdrage gaan missen en wensen hem veel geluk in de toekomst.
 

Het bestuur van de stichting Tuchtrechtspraak NRVT wordt gevormd door:
prof. mr. A.I.M. (Toon) Van Mierlo (voorzitter) en mr. J. (Jeroen) Recourt (penningmeester).

Nevenfuncties van de heer Van Mierlo:

 • Deeltijd hoogleraar Burgerlijk Procesrecht, Erasmus School of Law resp. Rijksuniversiteit Groningen
 • Partner HabrakenRutten
 • Arbiter in de Arbitragecommissie KNVB
 • Voorzitter Geschillencommissie Zorgverzekeringswet (Stichting SKGZ, Zeist)
 • Vice-voorzitter Commissie van Beroep Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
 • Voorzitter van Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (de Restitutiecommissie)
 • Voorzitter van de SCVM, stichting certificering voor makelaars

Nevenfuncties van de heer Recourt:

 • Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal
 • Coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
 • Voorzitter van de stichting Jongerenrechtbanken en bestuurslid van de stichting Geneesmiddelen Bulletin (GeBu)
 • Voorzitter RvT van Wakker Dier