Ook WOZ-taxatierapport moet voldoen aan minimale eisen: Boete € 10.000,-

Dossiernummer: 20200703
Datum uitspraak: 14 januari 2021

Op 14 januari 2021 heeft het Tuchtcollege NRVT uitspraak gedaan in een klacht ingediend naar aanleiding van een rapport opgesteld door een Register-Taxateur, werkzaam bij een WOZ-adviesbureau. Uit de uitspraak volgt dat ook een WOZ-taxatierapport aan de reglementen van NRVT moet voldoen.

Belanghebbende

De klacht is ingediend door een samenwerkingsverband van gemeenten. De klacht heeft betrekking op circa 200 taxatierapporten, die zijn uitgebracht door de Register-Taxateur.

De Register-Taxateur vindt dat het samenwerkingsverband geen klacht kan indienen, omdat het samenwerkingsverband geen belanghebbende is: zij  is geen opdrachtgever van de rapporten en ook geen eigenaar van het getaxeerde vastgoed.

Het Tuchtcollege is het daar niet mee eens. Het begrip belanghebbende dient ruimer te worden opgevat dan alleen het zijn van opdrachtgever. Dit kunnen ook overheidsorganen zijn,  zoals gemeenten en daaraan verbonden instellingen zoals klaagster, die belast zijn met het uitvoeren van de gemeentelijke belastingen en in dat kader te maken hebben met taxatierapporten die in bezwaar- en beroepschriftprocedures worden ingebracht.

Summiere rapporten

Het Tuchtcollege verklaart de klacht gegrond omdat in de summiere taxatierapporten relevante informatie ontbreekt, zoals de opdrachtgever, de verklaring onafhankelijkheid, type taxatie en onderbouwing van de waardering. Ook is geen inpandige inspectie verricht. De taxateur heeft daardoor in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen zoals professionaliteit, zorgvuldigheid en transparantie.

De Register-Taxateur krijgt een voorwaardelijke schorsing van 6 maanden opgelegd. Als hij binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat, wordt de schorsing definitief. Daarnaast moet de taxateur een boete van € 10.000 betalen.

Tegen de uitspraak kan nog hoger beroep worden ingesteld.