100e uitspraak Tuchtcollege NRVT

28 november 2019
Publicaties

Het tuchtcollege van NRVT deed in oktober de honderdste uitspraak. Rond de oprichting van NRVT werd ook de onafhankelijke stichting Tuchtrechtspraak NRVT in het leven geroepen. Klagers weten de weg naar het Tuchtcollege steeds beter te vinden.

Arita Jol, secretaris van de stichting, ontvangt de klachten als eerst. Ze blikt terug: “De eerste klacht ging over de afwikkeling van een erfpachtcontract. Die was gegrond. Van de klachten die volgden, werd ongeveer de helft gegrond verklaard. In twee gevallen legde het tuchtcollege een schorsing op.”
 

Klagers

Jol: “Het tuchtcollege kan niet zelf een klacht starten, dus een belanghebbende moet een klacht indienen. Meestal is dat een consument die niet tevreden is, of een betrokken derde, zoals een mede-eigenaar in een echtscheidingssituatie. NRVT klopt aan bij het Tuchtcollege als er misstanden aan het licht komen via doorlopend toezicht of na een melding van een Register-Taxateur. Daarnaast dienen validatie-instituten een klacht bij Tucht in, als bijvoorbeeld blijkt dat een taxateur de inspectie niet zelf heeft uitgevoerd.”

“Een klacht kan iedere Register-Taxateur overkomen”


Leermoment

Een kamer van het Tuchtcollege, die oordeelt over de klacht, bestaat uit (voormalig) rechters en tenminste één Register-Taxateur. “Een klacht kan iedere Register-Taxateur overkomen”, vertelt Jol. “Dat is vaak vervelend en tijdrovend, maar het is ook een leermoment. Taxateurs realiseren zich dat ze goed moeten uitleggen wat hun rol is en waarom ze bepaalde keuzes maken. En vooral: dat ze die keuzes moeten vastleggen in een volledig taxatierapport.”

Steeds meer klachten

Het aantal klachten stijgt. Van de 100 uitspraken is de helft gedaan in 2019, terwijl het jaar nog niet is afgelopen. Is dat positief of niet? Jol: “Het is goed dat mensen die ontevreden zijn met een taxatiedienst ons weten te vinden. Hun stem wordt gehoord en dat is belangrijk. Ook als de klager niet in het gelijk wordt gesteld.”


Terug naar overzicht