Belangrijk: veranderingen regelgeving 2020

19 december 2019
Nieuws

ROTTERDAM | 19 december 2019

In het nieuwe jaar voert NRVT een aantal veranderingen door in de regelgeving. Sommige aanpassingen hebben we reeds aangekondigd in de nieuwsbrief. De belangrijkste wijzigingen sommen we hieronder voor u op. Dit is een goed moment om alle reglementen die voor u gelden er nog eens bij te pakken en zorgvuldig na te lezen. Zo blijft u de kwaliteit leveren die zowel uw opdrachtgevers als de maatschappij van u verlangen.


Plausibiliteitstoets nu ook voor niet-gevalideerde woningtaxaties

NRVT vraagt per 1 januari 2020 ook een plausibiliteitstoets voor niet-gevalideerde woningtaxaties. In de kamers BV en LAV bestond die regel al. Het doel van de plausibiliteitstoets is het voorkomen van fouten. Wanneer een tweede Register-Taxateur het taxatierapport controleert, beperkt dat het risico op onjuistheden in het rapport aanzienlijk. De gedachte is dat het validatieproces dit vier-ogenprincipe voor de meeste woningtaxaties ondervangt. Uit steekproefsgewijze controles door Toezicht van NRVT blijkt echter dat de niet-gevalideerde woningtaxaties bovengemiddeld veel afwijkingen vertonen. Daarom verlangt NRVT de plausibiliteitstoets per 1 januari 2020 ook voor deze taxatierapporten. 
 
De plausibiliteitstoets mag uitgevoerd worden door een ter zake kundige Register-Taxateur. Meer informatie en een model vindt u in de vernieuwde Praktijkhandreiking Wonen.  


Nieuwe definitie: specifiek overeengekomen werkzaamheden

Er bestond behoefte aan een duidelijke afbakening van werkzaamheden van een Register-Taxateur die geen professionele taxatiedienst betreffen. Daarom introduceerden we het begrip specifiek overeengekomen werkzaamheden. In het Reglement Gedrags- en Beroepsregels staat nu scherper omschreven dat een Register-Taxateur bij die werkzaamheden gebonden is aan de fundamentele beginselen.
In de toelichting van het Reglement Definities staat dat voor specifiek overeengekomen werkzaamheden geldt:

  • De opdracht wordt schriftelijk vastgelegd
  • De Register-Taxateur houdt een dossier bij
  • Er wordt duidelijk beschreven voor wie de werkzaamheden bestemd zijn


Reglement Kamers aangepast aan nieuw opleidingstraject

In het Reglement Kamers is nu het nieuwe opleidingstraject opgenomen. De praktijkervaring in de vorm van het meester-gezeltraject vervangt de huidige praktijktoets. Meer weten? Lees meer over het opleidingstraject tot Register-Taxateur.


Herintredingsregeling ingevoerd

Het Reglement Kamers is uitgebreid met een herintredingsregeling. Als u zich laat uitschrijven uit het Register van NRVT en er is geen sprake van een betalingsachterstand, PE-achterstand of gedwongen uitschrijving én u blijft uw jaarlijkse PE-punten behalen, geldt de volgende regeling:

  • Tot 2 jaar na uitschrijving: u kunt een verzoek tot herinschrijving indienen
  • 2-5 jaar na uitschrijving: u kunt u na een succesvol afgelegd toelatingsassessment een verzoek tot herinschrijving indienen
  • Meer dan 5 jaar na uitschrijving: u volgt de standaard inschrijvingsprocedure, inclusief praktijkopleiding. NRVT bekijkt individueel voor welke onderdelen u eventueel vrijstelling kunt krijgen.


Reglement PE aangepast

In het Reglement Permanente Educatie zijn enkele wijzigingen doorgevoerd om het aantal te behalen punten te vereenvoudigen. U behaalt nog steeds 20 PE-punten, waarvan 5 punten voor activiteiten. De overige 15 PE-punten bestaan uit cursussen en toetsen. Van deze 15 PE-punten kan het bestuur jaarlijks een deel als verplicht opleggen. Als u in meer dan één Kamer ingeschreven staat, vermeerdert het aantal te behalen punten met 6 PE-punten per Kamer.

Afwijkende PE-verplichting 2020 voor Wonen
Om taxateurs in de kamer Wonen op te leiden voor het nieuwe model Taxatierapport Wonen, bestaat voor hen een afwijkende PE-verplichting in 2020. Het programma ligt nog niet helemaal vast, daar informeren we u zo snel mogelijk over. De studiebelasting bedraagt 30 uur.


Terug naar overzicht