Gedrags- en beroepsregels en Reglementen

Algemene Gedrags- en beroepsregels 

Als Register Taxateur bent u verantwoordelijk voor het naleven van de Gedrags- en beroepsregels van NRVT. Door naleving van de Gedrags- en beroepsregels laat u zien dat u onafhankelijk, objectief en integer werkt voor uw opdrachtgever, namens uw collega’s en in het publiek belang. U waarborgt daarmee de ethische beroepsnormen van uw beroepsgroep. De Gedrags- en beroepsregels van NRVT zijn mede gebaseerd op de (inter)nationale taxatierichtlijnen EVS en IVS.

Per 1 juli 2017 Wijzigingen per 1 juli 2017
Algemene gedrags- en beroepsregels Wijzigingen AGB

 

Reglementen

Taxeren is een vak dat wordt beoefend op verschillende werkgebieden en voor uiteenlopende doeleinden. Deze werkgebieden zijn georganiseerd in Kamers. Iedere Kamer is verantwoordelijk voor de uitwerking van de algemene regels naar het eigen werkgebied. Deze regels zijn vastgelegd in de Kamerreglementen van NRVT.

Als Register Taxateur levert u een professionele taxatiedienst volgens de voor u geldende Kamerreglement(en). Door naleving van de kamerreglementen houdt u de kwaliteit van uw dienstverlening optimaal.

Reglementen per 1 juli 2017 Wijzigingen per 1 juli 2017
Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed Wijzigingen reglement BV
Addendum Grootzakelijk Vastgoed Wijzigingen addendum GZV
Reglement Landelijk en Agrarisch Vastgoed Wijzigingen reglement LAV
Reglement Wonen Wijzigingen reglement Wonen
Reglement WOZ, versie 30 september 2015

Toelichtingen

 

ARCHIEF

AGB 19 november 2015 – 1 juli 2017
Algemene gedrags- en beroepsregels

Reglementen 19 november 2015 – 1 juli 2017
Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed
Addendum Grootzakelijk Vastgoed
Reglement Landelijk en Agrarisch Vastgoed
Reglement Wonen