Interview: Taxateurslid Tuchtcollege NRVT

14 juli 2020
Publicaties

Monique Steffen is sinds de oprichting in 2016 taxateurslid van het Tuchtcollege NRVT. Nu haar termijn afloopt, heeft ze zich gemeld voor herbenoeming. Wat doet een taxateurslid precies? En welke lessen neemt ze zelf mee bij het taxeren?

“Het was vooral mijn nieuwsgierigheid, die ‘ja’ zei tegen het verzoek om lid te worden van het Tuchtcollege,” vertelt Steffen. “Met de oprichting van NRVT was ik benieuwd: wat gaat er allemaal gebeuren?” Ze heeft al 23 jaar een eigen makelaarskantoor in Rotterdam, waar zij makelt en taxeert. Zo’n twee keer per jaar wordt ze ingezet als taxateurslid van het Tuchtcollege NRVT, voor meerdere zittingen op één dag. “Ik ga er altijd met een tevreden gevoel vandaan. Dan denk ik: ja, dit was heel zinvol.”
 

Realistische verwachtingen

Steffen wil voorkomen dat het Tuchtcollege onredelijke eisen stelt aan taxateurs. “Je kunt op elke taxatie schieten”, licht ze toe. “Vooral als het om referentieobjecten gaat. Je hebt een beperkte tijd voor een taxatie, dan kun je niet ook nog eens een taxatie doen van de referentieobjecten. Een particulier die het niet eens is met de waarde, zal alle details uitdiepen: heeft de referentiewoning een iets ruimere berging? Een iets mooiere keuken? Bovendien is taxeren geen exacte wetenschap, je geeft een waarde met marges.” Overigens velt het tuchtcollege geen direct oordeel over de hoogte van de taxatie.

Als taxateurslid neemt ze de dagelijkse praktijk mee tijdens de zitting. “Ik adviseer de andere leden over wat je redelijkerwijs van een taxateur kunt verwachten. Welke fouten zijn te vergeven? Wanneer is het een kwestie van je werk niet goed doen?” Vooral voor de zaken waarbij een taxateur er echt een potje van maakt of aantoonbaar fraudeert, is het maar goed dat het Tuchtrecht bestaat, vindt ze. “Het komt weleens voor dat een taxateur de woning niet zelf inspecteert. Dat is onacceptabel. In het rapport verklaar je nota bene dat je de woning zelf hebt geïnspecteerd; dat mag je minimaal verwachten van een taxateur die de waarde van een object moet bepalen. Wanneer dat structureel gebeurt, is er ook nog eens sprake van oneerlijke concurrentie. Op papier blijven taxeren terwijl je aantoonbaar op vakantie bent in het buitenland? Het is goed dat iemand daar niet zomaar mee wegkomt.”

“Heb aandacht voor de klant,
niet alleen voor het pand”


Tijd nemen voor uitleg

Voor haarzelf zijn de tuchtzaken ook leerzaam. Bij taxaties omtrent een echtscheiding is ze nu extra op haar hoede. “Daar komt veel emotie bij kijken. De één vindt het te hoog, de ander te laag, dan gaan ze al snel op zoek naar iets om de taxateur mee om de oren te slaan. Verzoeken als: ‘alleen de sleutel ophalen, geen contact met de bewoner’ neem ik heel serieus. Ook de schijn van beïnvloeding mag er niet zijn. Tijdens de zittingen heb ik verder gemerkt dat veel zaken ontstaan door een gebrek aan communicatie. Je kunt niet alles kwijt in het rapport, soms is er wat toelichting nodig. Als een klant nu belt voor uitleg, neem ik uitgebreid de tijd. Vaak is het daarna goed. Daarmee voorkom je een hoop ergernis – en misschien wel een tuchtzaak. Dus taxateurs: heb aandacht voor de klant, niet alleen voor het pand.”


Terug naar overzicht