Jaarbijdrage 2021

17 december 2020
Publicaties

De bijdrage van de Register Taxateurs, vakgroepleden en gezellen worden in 2021 verhoogd met de jaarlijkse indexatie van 2,5%. Dit is op 3 december 2020 vastgesteld door de Centrale Raad. De bijdragen 2021 luiden als volgt:

 Registratie Bijdrage 2021*
 Kamer Wonen  € 250,-       per jaar
 Kamer WOZ  € 250,-       per jaar
 Kamer BV-GZV  € 495,-       per jaar
 Kamer LAV  € 495,-       per jaar
 Vakgroep modelmatig waarderen  € 115,-       per jaar
 Gezel  € 130,-  M-G traject

*Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief de bijdrage Tucht.

De bijdragen zijn in 2020 en 2021 niet geheel kostendekkend. De reden van de toegenomen kosten is de uitbreiding van het Doorlopend Toezicht.

De bijdrage Tucht van € 35,00 per jaar wordt in 2021 verhoogd naar € 60,00 per jaar exclusief BTW. Oorzaak is de toename van het aantal tuchtzaken.


Terug naar overzicht