Jaarbijdrage 2023

22 december 2022
Publicaties

De bijdrage van Register-Taxateurs, vakgroepleden en gezellen wordt in 2023 verhoogd met de jaarlijkse indexatie van 5% + € 55,- (m.u.v. bijdrage gezel). Hierdoor werkt NRVT met een begroting die in evenwicht is. Dit is na positief advies van de Centrale Raad vastgesteld door de Raad van Toezicht.

De bijdragen 2023 luiden als volgt:

 Registratie Bijdrage 2023* Bijdrage 2022*
 Kamer Wonen  € 349,-       per jaar  € 280,-       per jaar
 Kamer WOZ  € 349,-       per jaar  € 280,-       per jaar
 Kamer LAV  € 612,-       per jaar  € 530,-       per jaar
 Kamer BV  € 612,-       per jaar  € 530,-       per jaar
 Kamer BV-GZV  € 612,-       per jaar  € 530,-       per jaar
 Vakgroep modelmatig waarderen  € 205,-       per jaar  € 142,-       per jaar
 Gezel  € 166,-  M-G traject  € 158,-  M-G traject

 *Alle bedragen zijn exclusief btw en exclusief de bijdrage Tucht.    

De bijdrage Tucht van € 70,00 per jaar wordt in 2023 verhoogd naar € 75,00 per jaar exclusief btw.


Terug naar overzicht