Jaarbijdrage 2024

20 december 2023
Publicaties

De bijdrage van Register-Taxateurs, vakgroepleden en gezellen wordt in 2024 met 4,0% geïndexeerd.

Voor gezellen die in 2024 starten met het meester-gezeltraject wordt, naast de bestaande inschrijfbijdrage, ook een jaarbijdrage in rekening gebracht gezien de toegenomen werkzaamheden en het feit dat gezellen vaak langer dan een jaar zijn ingeschreven. Middels de jaarbijdrage wordt 50% van de kosten gedekt. Het bestuur wenst het meester-gezeltraject echter laagdrempelig te houden en daarmee de groei van de beroepsgroep te bevorderen.

De bijdragen 2024 luiden als volgt:

Bijdrage 2024*       Bijdrage 2023*      
Inschrijfbijdrage taxateurs  € 173,-  € 166,-
Inschrijfbijdrage gezellen  € 135,-  € 130,-
Kamerbijdrage Wonen en WOZ  € 363,-  € 349,-
Kamerbijdrage andere Kamers  € 636,-  € 612,-
Jaarbijdrage gezellen eerste jaar  € 75,-  € 0,-
Jaarbijdrage gezellen volgende jaren  € 100,-  € 0,-
Jaarbijdrage Vakgroep modelmatig waarderen  € 213,-  € 205,-

 *Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief de bijdrage Tucht.

De bijdrage Tucht van € 75,00 per jaar wordt in 2024 tevens met 4,0% geïndexeerd naar € 78,00 per jaar exclusief BTW.


Terug naar overzicht