Model Taxatierapport Woonruimte per 1 maart 2024

31 januari 2024
Publicaties

Op 1 maart 2024 gaat een vernieuwde versie van het model Taxatierapport Woonruimte in. De belangrijkste veranderingen en bijbehorende documenten zijn in de nieuwsbrieven van 26 oktober jl. en 20 december jl. reeds gedeeld.

NRVT sprak met Zwany van Brussel, voorzitter Expertcommissie Wonen en lid Werkgoed Duurzaamheid, over de geüpdatete versie van het model taxatierapport.
 

Wat is de aanleiding voor de aanpassingen binnen het model Taxatierapport Woonruimte?
“Vanuit NRVT is het afgelopen jaar een ‘Werkgroep Duurzaamheid’ actief geweest. De aanleiding voor het oprichten van deze werkgroep was dat energie(besparing) en duurzaamheid tegenwoordig een steeds belangrijkere rol spelen in de maatschappij. Dit speelde al langere tijd een rol bij woonhuizen, maar de waarde die consumenten aan een goed energielabel hechten werd vooral de afgelopen periode steeds groter.

De Werkgroep Duurzaamheid bestaat uit diverse stakeholders, zoals vertegenwoordigers van geldverstrekkers, NHG, verzekeraars, vertegenwoordigers van brancheorganisaties, NWWI en NRVT. Ook de Expertcommissie Wonen is vertegenwoordigd. Met elkaar wordt gekeken aan welke informatie over energie en duurzaamheid behoefte is, en welke rol de taxateur kan spelen met betrekking tot deze informatiebehoefte. Het model dat in maart 2024 wordt ingevoerd is een eerste stap.”

Welke aanpassingen worden er doorgevoerd?
“In het model Taxatierapport Woonruimte 2024 wordt een energetische opnamestaat aan het rapport toegevoegd. Daarnaast blijft de bouwkundige opnamestaat ook als bijlage deel uitmaken van het rapport. De taxateur maakt melding van de aanwezige voorzieningen op het gebied van isolatie en duurzaamheid in de getaxeerde woning. Ook geeft de taxateur aan waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Aangezien de taxateur de woning bezoekt, is hij de aangewezen persoon om dit op te nemen.

Voor de consument is deze informatie interessant, want hij krijgt op deze manier een overzicht van op welke onderdelen hij investeringen kan doen om de woning energiezuiniger en duurzamer te maken. Daarnaast is deze informatie ook belangrijk voor de geldverstrekker. De geldverstrekker wil graag een inschatting van de risico’s van het onderpand kunnen maken bij het verstrekken van financieringen. Op deze manier krijgt deze daarvan een goed overzicht.”

Worden er in de toekomst nog verdere aanpassingen verwacht binnen het model taxatierapport?
“In de toekomst worden de aanpassingen met betrekking tot verbeteringen ten aanzien van isolatie en duurzaamheid nog verder uitgebreid: welke investeringen moet een consument doen? Wat wordt er bespaard? Kan hier een waarde aan gegeven worden? Dit is één van de onderdelen waar een taxateur zeker een toegevoegde waarde heeft. De toevoegingen worden stapsgewijs doorgevoerd.

Het model taxatierapport wordt voortdurend door diverse werkgroepen besproken. Hierbij wordt gekeken waar de taxateur een rol kan en moet spelen, waar behoefte aan is bij gebruikers van het rapport, en wat taxateurs kunnen leveren. Vanuit NRVT blijven deze werkgroepen met vertegenwoordigers uit het hele veld in gesprek om te kunnen acteren op ontwikkelingen die een rol (kunnen) spelen bij de (markt)waardeontwikkeling van woningen. Zo hebben de taxatierapporten van woningtaxateurs een toegevoegde waarde voor gebruikers en opdrachtgevers.”


Terug naar overzicht