Wijzigingen model Taxatierapport Woonruimte

26 oktober 2023
Nieuws

NRVT werkt met marktpartijen aan een update van het model Taxatierapport Woonruimte om de kwaliteit verder te verbeteren. Op 1 maart 2024 gaat de geüpdatete versie van het model Taxatierapport Woonruimte in. Hierin zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd en zijn dubbelingen verwijderd. Tevens is de Energetische opnamestaat toegevoegd als bijlage.

De meest opvallende wijzigingen staan hieronder toegelicht:

  • Toevoeging van hoofdstuk ‘I. Duurzaamheid van de woning’, waarin de vragen uit het model Taxatierapport Woonruimte juli 2022 zijn overgenomen en waarin nieuwe vragen zijn toegevoegd. De nieuwe vragen hebben betrekking op de toevoeging van de Energetische opnamestaat. De Register-Taxateur heeft de mogelijkheid om aan te geven of er eventuele verbeterstappen genomen kunnen worden. In de volgende versie van het model taxatierapport wordt dit onderdeel nog verder uitgewerkt door de werkgroep Duurzaamheid.
  • In hoofdstuk ‘F. Verantwoording en aansprakelijkheid’ is (een link naar) het Klachtenloket Vastgoedprofessionals van de geschillencommissie voor de brancheorganisaties opgenomen.
  • In hoofdstuk ‘G. Juridische kenmerken van de woning’ zijn de rechten nader toegelicht, zodat duidelijk is wat van de Register-Taxateur verwacht wordt.
  • In hoofdstuk ‘H. Omschrijving van de woning en zijn omgeving’ is de tekst over het funderingsrisico aangepast. De Register-Taxateur heeft de mogelijkheid om ook zijn eigen oordeel te geven. In het funderingsrisicorapport wordt de mogelijkheid opgenomen om eventuele onjuistheden direct via een link in het rapport door te geven aan het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Dit kan zowel de Register-Taxateur als de opdrachtgever doen.
  • De Energetische opnamestaat is toegevoegd aan het overzicht met bijlagen.

Betrokken partijen zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen en implementeren van het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte, zodat geldverstrekkers en softwareleveranciers, zoals Realworks, Provadie en taXapi, ook voorbereid zijn om over te stappen op de nieuwe versie per 1 maart 2024.


Terug naar overzicht