Nieuwe versie model Taxatierapport Woonruimte in 2024

14 juli 2023
Nieuws

De afgelopen periode is gewerkt aan een geüpdatete versie van het model Taxatierapport Woonruimte. Hierin is onder andere een nieuw hoofdstuk met betrekking tot duurzaamheid opgenomen.

Na de zomer van 2023 ontvangen woningtaxateurs nadere informatie over de geüpdatete versie van het model Taxatierapport Woonruimte.


Terug naar overzicht