Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
67
90
202
77
9
0

Datum
nieuwsbrief-4-25x10
8 maart 2017
Nieuwsbrief 8 maart 2017

Registratie PE-punten vereenvoudigd - Banken mogen geen waardeverklaring vragen - Doorlopend Toezicht NRVT - Borgen van onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit taxateur - Register-Taxateur tijdelijk geschorst - Taxatierichtlijnen IVS en EVS - NRVT heeft een driehoofdig bestuur

nieuwsbrief-4-25x10
21 december 2016
Nieuwsbrief 21 december 2016

Ambitities NRVT - Begroting en jaarbijdrage 2017 - PE-punten te kort in 2016? - Permanente Educatie 2017 - Taxeren van portefeuilles van woningcorporaties in het kader van de jaarrekening - Uitschrijven

nieuwsbrief-4-25x10
11 november 2016
Nieuwsbrief 11 november 2016

Is een 'makelaarsverklaring indicatie verwachte verkoopopbrengst' een PTD? - Jaarvergadering van de IVSC

nieuwsbrief-4-25x10
23 september 2016
Nieuwsbrief 23 september 2016

Nieuw tijdelijk bestuur NRVT - Opdrachtvoorwaarden opnemen in taxatierapport - Controle door validatie-instituten - Geveltaxatie: mag dat?

nieuwsbrief-4-25x10
12 juli 2016
Nieuwsbrief 12 juli 2016

Waardeverklaring: mag dat nog? - Gemengde vastgoedobjecten - Wat is ... plausibiliteitstoets? - SWOT-analyse en marktomstandigheden

nieuwsbrief-4-25x10
13 april 2016
Nieuwsbrief 13 april 2016

Hoeveel PE-punten moet ik jaarlijks per werkkamer behalen? - PE-cursussen en activiteiten - PE-cursusoverzicht - Uw PE registreren in 5 stappen - Hoe lang moet ik mijn bewijs van deelname bewaren? - FAQ's - Samenstelling nieuwe Expertcommissies - De gevolgen van de MCD voor de taxateur

nieuwsbrief-4-25x10
25 januari 2016
Nieuwsbrief 25 januari 2016

Het NRVT heeft een nieuw bestuur - Vacante positie - Permanente Educatie - Logogebruik - LinkedIn groep Register-Taxateur - Klachtenbureau Stichting Tuchtrechtspraak NRVT