Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
53
90
165
64
9
0

Datum
inflatie-huis-25x10
Publicaties
24 november 2022
Waarom geen waardeverklaring

De laatste tijd bereiken NRVT weer regelmatig signalen dat Register-Taxateurs om uiteenlopende redenen worden gevraagd een waardeverklaring op te stellen. Dit verzoek is soms rechtstreeks afkomstig van notarissen of financieel adviseurs, maar soms ook van consumenten die door hen zijn doorgestuurd.

laptop-handen-25x10
Publicaties
24 november 2022
NAW-gegevens zelf wijzigen via Mijn NRVT

Wanneer uw NAW-gegevens wijzigen, door bijvoorbeeld een verhuizing of andere werkgever, dient u deze gegevens in Mijn NRVT aan te passen. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie. Zo blijft u vindbaar voor opdrachtgevers via Zoek een Register-Taxateur en worden facturen naar het juiste e-mailadres verstuurd.

joost-gijsbers-25x10
Publicaties
27 oktober 2022
Nieuwe voorzitter Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed

Per 10 oktober jl. heeft de Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed een nieuwe voorzitter. Sake van den Berg droeg hiervoor het stokje over aan expertcommissielid Joost Gijsbers.

huizen-harlingen-25x10
Publicaties
27 oktober 2022
Meester Register-Taxateurs gezocht in Friesland

In 2020 is het meester-gezeltraject van start gegaan. Op dit moment zitten er 350 gezellen in het traject en zijn er bijna 630 meesters opgeleid. NRVT begrijpt dat er in Friesland, en dan met name rondom Harlingen, nog de nodige meesters gezocht worden.

rics-tegova-25x10
Publicaties
27 oktober 2022
Waarderen in sterk veranderende marktomstandigheden

Op het moment dat de markt grote veranderingen kent, is het voor een taxateur soms lastig om de marktwaarde vast te stellen. RICS Nederland en TEGoVA Nederland brachten op 24 oktober jl. een gezamenlijke publicatie uit met betrekking tot waarderen in sterk veranderende marktomstandigheden.

laptop-handen-25x10
Publicaties
27 oktober 2022
Termijn voor uitschrijven

Als u uitgeschreven wilt worden als Register-Taxateur uit een of meerdere Kamers, houd dan rekening met één maand opzegtermijn.

inflatie-huis-25x10
Publicaties
3 oktober 2022
Inflatiescenario Vastgoedindex september 2022

Het geactualiseerde inflatiescenario staat op onze website. Het nieuwste inflatiescenario past u toe vanaf het eerstvolgende kwartaal na publicatie van het scenario. De voorgeschreven inflatiepercentages gelden alleen voor de verhoging van de contracthuren van commercieel onroerend goed, voor zover van toepassing.

handen-ondertekenen-25x10
Publicaties
20 juli 2022
Lessen uit de praktijk 22: Plausibiliteitsverklaring en uw maatschappelijke verantwoordelijkheid als taxateur

Tijdens het Doorlopend Toezicht van NRVT komen we leerzame situaties tegen. Die praktijklessen delen we graag met u. Hoe kunt u dit voorkomen? Lees hier de 22e publicatie.

studeren-laptop-25x10
Publicaties
20 juli 2022
NRVT zoekt auteurs en assessoren

NRVT zoekt auteurs en assessoren om de theorie en praktische vaardig­heden van (aankomend) taxateurs te toetsen. De exameninstellingen SVMNIVO en BEM ontwikkelen examens voor het opleidingstraject tot taxateur Wonen, BV, LAV en WOZ en nemen assessments af bij gezellen en bij Register-Taxateurs die de aantekening GZV willen halen. Daarvoor zijn auteurs en assessoren nodig.

overdracht-25x10
Publicaties
20 juli 2022
Nieuwe leden en voorzitter Expertcommissie Wonen

Graag stellen we de nieuwe voorzitter en de nieuwe leden van de Expertcommissie Wonen aan u voor: Zwany van Brussel (voorzitter), Hugo Wijnands en Diana Noppen.