Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
50
90
156
61
9
0

Datum
woningen-25x10
Publicaties
20 juli 2022
Model Taxatierapport Woonruimte - nieuwe versie juli 2022

Woningtaxateurs werken inmiddels al weer 9 maanden met het nieuwe model taxatie­rapport woonruimte 2021. De afgelopen maanden heeft een evaluatie plaatsgevonden van het model taxatierapport, de opdrachtvoorwaarden en de bijlagen. Opmerkingen en suggesties van de woningtaxateurs zijn door de NVM, VBO, Vastgoedpro, NWWI en NRVT geïnventariseerd en hebben geresulteerd in deze nieuwe versie. Tevens is er een nieuw document opgesteld met veelgestelde vragen.

studeren-laptop-25x10
Publicaties
20 juli 2022
NRVT zoekt auteurs en assessoren

NRVT zoekt auteurs en assessoren om de theorie en praktische vaardig­heden van (aankomend) taxateurs te toetsen. De exameninstellingen SVMNIVO en BEM ontwikkelen examens voor het opleidingstraject tot taxateur Wonen, BV, LAV en WOZ en nemen assessments af bij gezellen en bij Register-Taxateurs die de aantekening GZV willen halen. Daarvoor zijn auteurs en assessoren nodig.

inflatie-huis-25x10
Publicaties
21 juni 2022
Inflatiescenario Vastgoedindex juni 2022

De afgelopen jaren heeft NRVT altijd in september het inflatiescenario voor de Vastgoedindex gepubliceerd. In verband met de huidige extreme volatiliteit van de inflatie, is besloten om voortaan twee keer per jaar het inflatiescenario te publiceren in september en maart op basis van de CPB raming.

Tussentijds publiceren wij nu het meest actuele scenario van juni 2022.

boek-oranje-25x10
Publicaties
25 mei 2022
Meester-gezeltraject

In het meester-gezeltraject begeleidt een ervaren Register-Taxateur (meester) de taxateur in opleiding (gezel) bij het opdoen van de vereiste praktijkervaring als taxateur, geeft feedback op zijn handelen en volgt zijn ontwikkeling. Zo kan de gezel zich steeds verder bekwamen en zich de kneepjes van het vak van taxateur eigen maken.

bureauwaardering-25x10
Publicaties
12 mei 2022
Vacature Vastgoed Expert

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs zoekt een Vastgoed Expert. Iets voor jou? Bekijk de vacature.

ivs-2022-25x10
Publicaties
7 april 2022
Nederlandse vertaling IVS 2022 beschikbaar

De International Valuation Standards (IVS) zijn per 31 januari 2022 gewijzigd. De gewijzigde Engelse versie kunt u terugvinden in Mijn NRVT. De Nederlandse versie staat nu op onze website.

flatgebouw-zakelijk-25x10
Publicaties
7 april 2022
Vacature Expertcommissie WOZ

NRVT zoekt een nieuw lid voor de Expertcommissie WOZ. Gezien de huidige samenstelling van de Expertcommissie, zijn wij op zoek naar een Register-Taxateur in dienst van de overheid bij een gemeente of belastingsamenwerking.

apartments-in-holland-picture-id629189066-twitter
Publicaties
7 april 2022
Vacatures Expertcommissie Wonen

NRVT zoekt een nieuwe voorzitter en een nieuw lid voor de Expertcommissie Wonen.

cafe-overleg-25x10
Publicaties
7 april 2022
Lessen uit de praktijk 21: Samenwerken met niet-geregistreerde taxateurs

Tijdens het Doorlopend Toezicht van NRVT komen we leerzame situaties tegen. Die praktijklessen delen we graag met u. Hoe kunt u dit voorkomen? Lees hier de 21e publicatie.

boek-oranje-25x10
Publicaties
24 februari 2022
PE-cursusoverzichten 2022 online

De cursusoverzichten voor het behalen van de verplichte en facultatieve PE-punten in 2022 zijn bekend.