2021 staat voor NRVT in het teken van onafhankelijkheid

Waarom is onafhankelijkheid van belang?

Een professionele taxatie dienst heeft maatschappelijke betekenis en het maatschappelijk verkeer dient er daarom op te kunnen vertrouwen dat deze onafhankelijk en objectief tot stand is gekomen. Een taxateur moet vrij van beïnvloeding van buitenaf en zonder enig belang te hebben bij de uitkomst van de taxatie tot zijn oordeel te komen.

Hoe is het nu geregeld?

Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn vastgelegd in onze reglementen. Kort en bondig komt het erop neer dat een taxateur bij iedere opdracht dient te analyseren of er een bedreiging is die zijn onafhankelijkheid in wezen of schijn kan aantasten. Het gaat dus niet alleen om de feiten maar ook om de perceptie, het beeld dat de taxateur bij de buitenwereld oproept met zijn handelen. De belangrijkste bedreigingen voor objectiviteit en onafhankelijkheid zijn:

  • het hebben van een eigen financieel belang bij de (uitkomst van) de taxatie;
  • het hebben van een eigen persoonlijk belang bij de taxatie;
  • de reële mogelijkheid van beïnvloeding door andere belanghebbenden.

 Lees hier het artikel.