Geschillencommissie Validaties per 1 oktober 2020

De geschillencommissie die geschillen over validaties beslecht, wordt 1 oktober ingesteld. Geschillen die vanaf die datum ontstaan, en waarbij de interne klachtenprocedure van het validatie-instituut niet voldoende uitkomst biedt, kunt u voorleggen aan de commissie. Bijvoorbeeld wanneer het validatie-instituut niet overgaat tot validatie en u het niet eens bent met de onderbouwing daarvan. In de nieuwsbrief van juli kondigden we de komst van een geschillencommissie al aan.

Laagdrempelig en snel

Jarenlang kon u bij een geschil met een validatie-instituut alleen terecht bij het validatie-instituut zelf, met in het uiterste geval een gang naar de gewone rechter. Dat is kostbaar en tijdrovend. Daarom doet het ons deugd dat we met NWWI tot een laagdrempelige geschillenregeling zijn gekomen. De geschillencommissie is belegd onder de onafhankelijke Stichting Tuchtrechtspraak NRVT en doet in relatief korte tijd uitspraak. De beroepsgang bij de gewone rechter staat dan nog steeds open.

Reglement Geschillenbeslechting validaties

Alle details over de geschillencommissie en de behandeling van een geschil staan in het Reglement Geschillenbeslechting Validaties, vastgesteld op 16 september 2020. Het reglement beschrijft het normenkader waaraan wordt getoetst en de te volgen procedure voor het indienen van een geschil. Om een geschil in te dienen, vult u het formulier Voorleggen validatiegeschil in.

Meer weten over het indienen van een geschil?

Lees de webpagina Geschillencommissie Validaties.