Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de (financiële) continuïteit en de positie van NRVT in het maatschappelijk en economisch verkeer. Daarnaast worden door het bestuur formeel de besluiten van de Centrale Raad vastgesteld. Het bestuur bestaat uit Mario Cosman (voorzitter), Ad Buisman en Jaap Reijnders.

Nevenfuncties

Mario Cosman

  • Directeur bij Coadi B.V.
  • Directeur bij Better Today B.V.
  • Voorzitter bij Part-up Coöperatie U.A.
  • Commissaris bij Morpheus B.V.

 Ad Buisman

  • Interim Managing Director Realmap
  • Commissaris Hanos Nederland
  • Voorzitter NBA werkgroep vastgoed

Jaap Reijnders

  • Directeur Le Seigneur de Puligny bij Advies en Interim-Management
  • Hoofd Beheer bij Onderhoud en Verhuur a.i. De Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V. kortweg BOEi
  • Non-executive director bij Greenhill B.V.