Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de (financiële) continuïteit en de positie van NRVT in het maatschappelijk en economisch verkeer. Daarnaast worden door het bestuur formeel de besluiten van de Centrale Raad vastgesteld. Het bestuur bestaat uit Mario Cosman (voorzitter), Ad Buisman en Jaap Reijnders.

Nevenfuncties

 
Ad Buisman

  • Commissaris Hanos Nederland
  • Voorzitter NBA werkgroep vastgoed

Mario Cosman

  • Directeur bij WishYouWell B.V. h.o.d.n. BETTER
  • Voorzitter bij Part-Up Coöperatie U.A.
  • Strategisch adviseur digitalisering en organisatieontwikkeling bij Stamtatafel B.V.
  • Strategisch adviseur digitalisering en bedrijfsvoering bij Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Jaap Reijnders

  • Directeur Le Seigneur de Puligny bij Advies en Interim-Management
  • Hoofd Beheer bij Onderhoud en Verhuur a.i. De Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V. kortweg BOEi
  • Non-executive director bij Greenhill B.V.