Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de (financiële) continuïteit en de positie van NRVT in het maatschappelijk en economisch verkeer. Daarnaast worden door het bestuur formeel de besluiten van de Centrale Raad vastgesteld.
 
Bestuur
Met ingang van 2 februari 2017 bestaat het bestuur uit Hamith Breedveld (voorzitter), Aart Hordijk (secretaris) en Ed Schless (penningmeester).


NEVENFUNCTIES
 
De huidige bestuursleden hebben de volgende nevenfuncties:
 
Hamith Breedveld

 • President-Commissaris BOEi B.V. (officiële naam: Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V.)
 • President-Commissaris van Hoornsche Broeder B.V. ( Handelsnaam HB Capital )
 • Voorzitter Stichting Provisiegelden Quion
 • Voorzitter Stichting Vincentius Rotterdam
 • Bestuurslid Stichting Avivia
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Lever-, Maag- en Darmonderzoek (SLO), verbonden aan de EUR
 • Lid bestuur Stichting Monumentaal Erfgoed Rotterdam
 • Bestuurslid Stichting Quion Business Continuity

 
Ed Schless

 • Directeur bij de volgende ondernemingen:
  • D Brand BV en TPSD Brand B.V.
  • Nexeo Solutions Europe B.V.
  • Linear Guides Invest B.V.
  • CTI Transportations Holdings B.V. In liquidatie
 • Voorzitter werkgeverscommissie Pensioenkamer K.N.B.

 
Aart Hordijk

 • Gasthoogleraar aan de Antwerp Management School