Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de (financiële) continuïteit en de positie van NRVT in het maatschappelijk en economisch verkeer. Daarnaast worden door het bestuur formeel de besluiten van de Centrale Raad vastgesteld. Het bestuur bestaat uit Hamith Breedveld (voorzitter), Aart Hordijk en Ad Buisman.

 

Nevenfuncties

Hamith Breedveld

 • President-Commissaris BOEi B.V. (Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V.)
 • President-Commissaris van Hoornsche Broeder Capital B.V. (HB Capital)
 • Voorzitter Stichting Provisiegelden Quion
 • Voorzitter Stichting Vincentius Rotterdam
 • Bestuurslid Stichting Avivia
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Lever-, Maag- en Darmonderzoek (SLO), verbonden aan de EUR
 • Lid bestuur Stichting Monumentaal Erfgoed Rotterdam
 • Bestuurslid Stichting Quion Business Continuity

 
Ad Buisman

 • Commissaris Hanos Nederland
 • Voorzitter NBA werkgroep vastgoed

 
Aart Hordijk

 • Gasthoogleraar aan de Antwerp Management School