Bureau

Bij het bureau van NRVT werken 16 medewerkers. Anne-Marike van Arkel voert de directie. 

Haar nevenfuncties zijn:

  • Bestuurslid Stichting Roparun
  • Lid van de Raad van Advies van Aera-OS
  • Voorzitter van de Commissie van Advies van de Stichting AQTO
  • Voorzitter van de Kascontrolecommissie gebouw New Orleans