Centrale Raad

De Centrale Raad is verantwoordelijk voor de toetsing en besluitvorming ten aanzien van voorstellen van de Expertcommissies. Daarbij toetst de Centrale Raad zowel het inhoudelijke als het maatschappelijke draagvlak van de voorstellen.
 
Informatie over de regels omtrent de besluitvorming en werkwijze van de Centrale Raad leest u in het Protocol van de Centrale Raad.
 
De Centrale Raad bestaat uit Betrokken partijen en Consulterende Partijen. Een Betrokken Partij benoemt een lid met stemrecht. De Consulterende Partij benoemt een lid met adviserende stem.
 
Stemgerechtigde leden

   

 • A. van den Bosch MRE, AEDES Vereniging van Woningcorporaties
 • prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS, Belastingdienst/Vastgoedkenniscentrum
 • ing. A. Velema RT, Federatie Particulier Grondbezit
 • drs. J. Holland RA, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 • B. Brand, Nederlandse Vereniging van Banken
 • M. de Boer, Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in o.g.
 • ing. H.W. Bijsterbosch MRICS RT, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
 • ing F.P. Lambert MRICS, NEPROM
 • ing. A.H. van der Wiel, NVB Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers
 • drs. P.W. van Heun MRE MRICS, Rijksvastgoedbedrijf
 • ir. J.M. van der Molen, Staatsbosbeheer
 • ing. N.R.P.J. Koning MRE, Vastgoed Belang
 • J. van der Leij, VastgoedPRO
 • Drs. B.J. Robijn MRICS, Vereniging Van Institutionele Beleggers in Vastgoed
 • J.O. van der Ploeg RAE RT, Vereniging VBO Makelaar
 • mr. J.G.E. Gieskes, Waarderingskamer

 
Adviserende leden

 • A. Barkey Wolf MRICS, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
 • A.C. Strijbosch AA/VA, Koninklijke Vereniging MKB Nederland
 • C.J.P. van de Paverd RT, TEGoVA Netherlands