Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de heer Peter Keur (voorzitter), de heer Hamit Karakus en Ed Schless. Zij hebben een toezichthoudende taak op het beleid van het bestuur en diens taken en bevoegdheden.

 

Nevenfuncties

De leden van de Raad van Toezicht hebben de volgende nevenfuncties:

Peter Keur

 • Voorzitter RvC van Provada B.V.
 • Lid RvC van Van Wonen Woningontwikkeling B.V.
 • Adviseur van KPMG Real Estate Advisory B.V.
 • Voorzitter RvA van PropertyNL/EU en Ventu
 • Lid RvA van IMP B.V./Impact vastgoed B.V.

Hamit Karakus

 • Algemeen directeur Platform31
 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool Rotterdam
 • Voorzitter van de Stichting Keurmerk Leegstand Beheer
 • Bestuurslid stichting Vrienden van het Maasstad Ziekenhuis

Ed Schless

 • Bestuurslid D Brand B.V. en TPSD Brand B.V.
 • Bestuurslid CTI Transportations Holdings B.V. In liquidatie
 • Voorzitter werkgeverscommissie Pensioenkamer K.N.B.