Bestuur STNRVT

Het bestuur van de stichting Tuchtrechtspraak NRVT wordt gevormd door:
de heer mr. W.W. van ’t Hoff, voorzitter en de heer G.J.M. Appelman MBA, penningmeester.


Nevenfuncties van de heer Van ’t Hoff:

  • Voorzitter van de SCVM, stichting certificering voor makelaars
  • Secretaris van de stichting Dorpshuis Bloemendaal
  • Bestuurslid bij de SSSK, stichting tot Stimulering van sport en spel in Kennemerland

Nevenfuncties van de heer Appelman:

  • Voorzitter van het Rode kruis afdeling Hoeksche Waard
  • Lid van de Raad van advies van de stichting Odensehuis te Oud Beijerland