Taxatie in strijd met Addendum Validatie Instituten: validatie terecht geweigerd

Dossiernummer: GC210401
Datum uitspraak: 21 april 2021

Een taxateur krijgt twee opdrachten kort na elkaar van één opdrachtgever. Allereerst de taxatie van een nieuw te bouwen woning. Een lastige klus, want er is nog geen aanneemovereenkomst of bestek beschikbaar. De taxateur gaat op onderzoek uit om hier toch een gevalideerd taxatierapport voor te maken.

Intussen krijgt de taxateur het verzoek om ook de huidige woning van de opdrachtgever te taxeren. Dat is niet zo moeilijk. Binnen een paar dagen is deze taxatie klaar en gevalideerd. Pas daarna wordt het taxatierapport voor de nieuwbouwwoning gereed gemeld. Het NWWI valideert dit taxatierapport niet, vanwege schijn van belangenverstrengeling. Verwezen wordt naar de regels van NHG.

De taxateur vindt dat onzin; hij is niet betrokken bij aankoop, verkoop, bemiddeling of financiering. Het gaat om twee losse taxaties, met als enige overeenkomst dat sprake is van dezelfde opdrachtgever. Daarbij gaat het om panden die beide ruim boven de NHG-grens gewaardeerd zijn.

De Geschillencommissie verwijst naar het Addendum. Daar is – in aanvulling op de verwijzing naar de regels van NRVT ten aanzien van onafhankelijkheid – expliciet opgenomen dat de taxateur op geen enkele wijze betrokken mag zijn bij de transactie wat betreft koop, verkoop, bemiddeling, beheer of financiering of enige andere (financiële) dienst. Deze – vanuit NHG afkomstige normen – zijn daarmee van toepassing op alle validatieverzoeken die bij NWWI worden aangeboden, niet alleen de woningen waarvoor financiering met NHG mogelijk is. Deze normen gelden daarom ook voor de getaxeerde nieuwbouwwoning.

Daarnaast stelt de Geschillencommissie dat het gebruikelijk is dat de financiering voor aankoop van de nieuwe woning samenloopt met de aanvraag van het overbruggingskrediet ten behoeve van de huidige woning. Daardoor komen beide taxatierapporten bij elkaar in dezelfde financieringsaanvraag. Zodra de taxateur één taxatierapport heeft afgerond, zou hij met het opmaken van het tweede taxatierapport al (indirect) betrokken zijn bij de financiering. Hiermee komt zijn handelwijze, om de tweede woning te taxeren, in strijd met het gestelde in hoofdstuk 2 van het Addendum. De validatie is daarom terecht geweigerd door het NWWI.