Energiebesparingsverkenner stopt per 1 oktober a.s.!

26 augustus 2021
Publicaties

Met ingang van 1 oktober a.s. zal de energiebesparingsverkenner van RVO niet meer beschikbaar zijn. Vanaf dat moment is het voor u als taxateur niet meer mogelijk om de ‘rapportage energiebesparingsverkenner’ te ontvangen. Dit is het gevolg van het feit dat per 1 januari 2021 de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen is gewijzigd. De energieprestatie van gebouwen wordt sindsdien bepaald aan de hand van de NTA 8800 en niet meer aan de hand van de NEN 7120. Dat betekent dat uitkomsten niet meer gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten.
Al geruime tijd staat er een waarschuwing op de website van de energiebesparingsverkenner over dit onderwerp.

Om taxateurs toch nog te helpen in het bestaande model taxatierapport woonruimte (2018) is destijds afgesproken dat de website en bijbehorende webservicekoppeling tot 1 oktober beschikbaar blijven.
 
Dit betekent voor u als taxateur dat, als u taxatieaanvragen accepteert voor 1 oktober en bij deze taxatie wordt gevraagd om nieuwe energiebesparende maatregelen te waarderen, u deze maatregelen vóór 1 oktober moet invoeren en opvragen via de website van de energiebesparingsverkenner of dat u in Taxatieweb gebruik maakt van de geïntegreerde aanvraagmodule voor de ‘rapportage energiebesparingsverkenner’. Wij adviseren u daarom om uiterlijk 24 september een dergelijke opdracht te accepteren zodat u voldoende tijd heeft om deze voor 1 oktober uit te werken.
 
Als u na 1 oktober een taxatieaanvraag accepteert, werkt u deze uit in het taxatierapport model woonruimte 2021 waar de ‘rapportage energiebesparingsverkenner’ geen onderdeel meer van uitmaakt. U bepaalt dan zelf hoe u tot de waardestijging komt als gevolg van het nemen van energiebesparende maatregelen.


Terug naar overzicht