Nieuwe ingangsdatum model Taxatierapport Woonruimte 2021

25 juni 2021
Publicaties

Met veel inzet is gewerkt aan de introductie van het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 dat per 1 juli a.s. moet ingaan. Register-Taxateurs hebben een extra opleiding gedaan met daaraan gekoppeld een toets.

Middels technische tests is echter gebleken dat de aflevering van taxatierapporten naar de daarbij betrokken partijen nog niet goed loopt. Met andere woorden, de software werkt nog niet naar behoren. Dit is echter essentieel om het proces van hypotheekverstrekking goed te laten verlopen. Bovenal is dit ook maatschappelijk van groot belang. Daarnaast hebben sommige ketenpartners, intermediairs en taxatienetwerken hun software ook nog niet gereed.

Dit is dan ook de reden dat betrokken partijen NWWI, NVM, VBO, Vastgoedpro, NVB, NHG en NRVT hebben afgesproken de introductie van het nieuwe model uit te stellen tot 1 oktober 2021. Op deze wijze hebben alle partners in de hypotheekverstrekkingketen de tijd om dit gedegen neer te zetten. Dit is in ieders belang.

Voor de goede orde: de nieuwe Bureauwaardering gaat zoals gepland gewoon van start per 1 juli.


Terug naar overzicht