NRVT-regelgeving maakt Bureauwaardering mogelijk

22 juni 2021
Publicaties

Op 29 mei 2020 heeft de European Banking Authority (EBA) de definitieve richtsnoeren vastgesteld voor hypothecaire geldverstrekking. Hierdoor is het met ingang van 1 juli 2021 voor banken niet langer mogelijk om te volstaan met alleen een modelmatige waardebepaling ten behoeve van hypotheken tot maximaal 90% van de waarde van de woning, de zogenaamde Loan to Value (LTV).

Met deze richtsnoeren wordt het gebruik van modelmatige waarderingen door banken aan banden gelegd. Vanaf 1 juli 2021 schrijft EBA voor dat er ook een taxateur aan te pas moet komen. De Bureauwaardering is derhalve een hybride taxatievorm waarbij de taxateur een modelwaarde beoordeelt, evalueert en goed- of afkeurt. Hij moet hiertoe de aannames en alle input en aannames die in het model in aanmerking zijn genomen kunnen begrijpen.

Op 17 juni jl. heeft de Centrale Raad van NRVT haar reglementen aangepast, zodat er per 1 juli 2021 ruimte ontstaat voor de Bureauwaardering. NRVT is blij met deze mijlpaal en dankt alle partners die bijgedragen hebben aan dit resultaat.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Q&A.


Terug naar overzicht