Nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 gaat in op 1 oktober a.s.

27 september 2021
Publicaties

De taxatiebranche en geldverstrekkers hebben gezamenlijk het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 ontwikkeld. Met veel inzet is de afgelopen periode toegewerkt naar de introductie van dit nieuwe model. Alle betrokken partijen zijn er klaar voor, op 1 oktober 2021 gaat het nieuwe model in.

Voor de ingangsdatum van 1 oktober 2021 moet elke Register-Taxateur Wonen de opleiding en toets behorende bij het nieuwe model taxatierapport succesvol afronden. Vanaf 1 oktober 2021 moeten alle taxateurs die met het nieuwe model willen werken maar het scholingstraject nog niet succesvol hebben afgerond, met een plausibiliteitsverklaring werken. Een taxateur kan dan nog wel taxeren en het taxatierapport laten valideren maar heeft dan bij zijn taxatierapport altijd een plausibiliteitsverklaring nodig van een taxateur die het scholingstraject wel succesvol heeft afgerond.

In de aanloop naar 1 oktober a.s. houdt NRVT woningtaxateurs op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021. Zo treft u op onze website de laatste versie aan van het nieuwe model taxatierapport, bijbehorende opdrachtvoorwaarden en de FAQ. Op 1 oktober wordt ook de nieuwe Praktijkhandreiking Wonen gepubliceerd met de plausibiliteitsverklaring en checklist.

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021


Terug naar overzicht