FAQ: Hoe is de jaarlijkse bijdrage vastgesteld?

25 februari 2019
Publicaties

We ontvingen enkele vragen over de vaststelling van de jaarlijkse bijdragen. Via deze nieuwsbrief en de website geven we antwoord op die veelgestelde vraag.
 

Kosten per Kamer verdeeld over Register-Taxateurs

NRVT heeft ervoor gekozen om de totale kosten van de Kamers te delen door het aantal ingeschreven taxateurs in die Kamer. 
 

Vaststelling van de bijdragen

De jaarlijkse bijdragen worden ter advies voorgelegd aan de Centrale Raad, goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door het Bestuur van NRVT. Dat is bepaald in artikel 31 en 35 van de Statuten van NRVT. Aan het einde van elk jaar worden de bijdragen opnieuw vastgesteld.


Terug naar overzicht