Vragen over inschrijven

01. Welke titel mag ik als Register-Taxateur voeren?

U krijgt de beschermde titel RT toegekend. Na inschrijving mag u deze titel achter uw naam vermelden en het beeldmerk gebruiken. De titel is een kwaliteitswaarborg. U toont aan dat u de vereiste kennis en deskundigheid in huis heeft en betrouwbare taxaties levert.

02. Moet ik nu kiezen tussen het beroep makelaar en taxateur?

Nee, dat hoeft niet. U kunt beide beroepen uitoefenen, zolang u zich als Register-Taxateur houdt aan de regelgeving die door NRVT is vastgesteld. Dat betekent onder andere dat u onafhankelijk bent en een objectief waardeoordeel afgeeft.

03. Ik wil me inschrijven in het Register van NRVT. Wat zijn de toelatingseisen?

U kunt zich hier inschrijven in het Register van NRVT. Bekijk de toelatingseisen in het Reglement Kamers.

04. Wat kost inschrijving?

Bij de inschrijving betaalt u éénmalig entreegeld, onafhankelijk van het aantal Kamers waarvoor u zich inschrijft. Daarnaast betaalt u een jaarlijkse bijdrage. Per Kamer kunnen deze tarieven verschillen. Lees meer over de tarieven.

05. Kan ik me inschrijven in meerdere Kamers?

Ja, u kunt zich inschrijven in meerdere Kamers. Let erop dat u voldoet aan de toelatingseisen voor de betreffende Kamers. Lees meer over inschrijven.

06. In welke Kamers van NRVT kan ik me registreren?

Vastgoedtaxateurs beoefenen allemaal hetzelfde vak, maar op verschillende terreinen en voor uiteenlopende doeleinden. Daarom zijn zij georganiseerd in Kamers. Iedere Kamer is verantwoordelijk voor de uitwerking van de algemene regels naar het eigen deelgebied. Een taxateur kan zich inschrijven in meerdere Kamers. NRVT kent de volgende Kamers:

  • Bedrijfsmatig Vastgoed (BV)
  • Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV)
  • Wonen
  • WOZ

07. Wordt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht gesteld?

Ja, in de Reglementen Kamers worden Register-Taxateurs verplicht zich te voorzien van een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Onder ‘adequaat’ verstaan wij:

  • de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gericht op de taxatiewerkzaamheden die de Register-Taxateur verricht;
  • de hoogte van de dekking past bij de risico’s die de Register-Taxateur in het kader van zijn taxatieopdrachten aangaat.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is onderwerp van het doorlopend toezicht door het NRVT. Hierbij hanteert NRVT als ondergrens een dekking van
€ 500.000 per gebeurtenis en maximaal twee gevallen per jaar.

08. Is het verplicht om lid te zijn van een brancheorganisatie?

Nee, u bent niet verplicht om lid te zijn van een brancheorganisatie.

09. Hoe is de jaarlijkse bijdrage vastgesteld?

Zoals bepaald in artikel 31 en 35 van de Statuten, worden de jaarlijkse bijdragen ter advies voorgelegd aan de Centrale Raad, goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door het bestuur van NRVT. Aan het einde van elk jaar worden de bijdragen opnieuw vastgesteld. NRVT heeft ervoor gekozen om de totale kosten voor de organisatie toe te wijzen aan de taxateurs. De totale kosten van de kamers zijn gedeeld door het aantal  ingeschreven taxateurs in die kamer.