Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
67
90
201
75
9
0

Datum
samenwerken-25x10
Publicaties
4 juli 2019
Gesprekken over nieuwe model taxatierapport woonruimte van start

NRVT werkt met verschillende partijen samen om op termijn tot een nieuw model taxatierapport woonruimte te komen. De startbijeenkomst op 28 juni was de eerste in een reeks van besprekingen. Voor de uitwerking van het nieuwe model taxatierapport overlegt NRVT met de brancheorganisaties (NVM, VBO en Vastgoedpro), NHG, vertegenwoordigers van de validatie-instituten, banken, hypotheekverstrekkers, woningcorporaties en OpMaat. 

handgeschreven-25x10
Publicaties
4 juli 2019
Bevestig opdrachtvoorwaarden schriftelijk

Het schriftelijk bevestigen van de opdrachtvoorwaarden is belangrijk en verplicht voor de validatie van taxatierapporten. In de opdrachtvoorwaarden legt u de afspraken tussen u en de opdrachtgever vast. 

8f7454ae-1c9b-4676-a989-c74dd0922f88
Publicaties
4 juli 2019
Boete en waarschuwingen voor niet meewerken aan doorlopend toezicht

Register-Taxateurs Bedrijfsmatig Vastgoed die niet – of niet tijdig – meewerkten aan het doorlopend toezicht van NRVT, ontvingen een waarschuwing van het Tuchtcollege. Eén van hen ontving ook een voorwaardelijke boete van € 1000. De beklaagden kunnen tegen de uitspraak in hoger beroep. 

tuchtrechtspraak-25x10
Publicaties
6 juni 2019
Tuchtcollege volgt NRVT en geeft waarschuwing

Na ontvangst van een melding, diende NRVT een klacht in tegen een Register-Taxateur die verkorte taxatierapporten opstelde. NRVT is in haar klacht in het gelijk gesteld.

nadenken-25x10
Publicaties
6 juni 2019
Wordt u ons nieuwe expertcommissielid?

Wij zoeken nieuwe leden voor de Expertcommissie WOZ. U levert een actieve bijdrage aan de doelstelling van NRVT en u vertegenwoordigt de belangen van Register-Taxateurs in de desbetreffende kamer.

telefoon-25x10
Publicaties
6 juni 2019
Controleer uw gegevens

In juni ontvangt u een uitnodiging om uw gegevens te controleren. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie. Controleer uw gegevens direct, zodat u vindbaar blijft voor opdrachtgevers via zoek een Register-Taxateur.

meten-25x10
Publicaties
6 juni 2019
Nieuwe meetinstructies kamer Wonen per 1 juli 2019

Al meer dan tien jaar bevorderen de meetinstructies en de fotowijzer woningen de uniformiteit in het meten en registreren van woningen voor diverse doeleinden, zoals voor taxaties, aanbiedingen door makelaars en voor diverse overheidsdoeleinden. 

anne-marike-van-arkel-25x10
Publicaties
29 april 2019
Anne-Marike van Arkel nieuwe algemeen directeur NRVT

NRVT breidt per 1 juni uit met een nieuwe algemeen directeur: Anne-Marike van Arkel. De huidige directeur, Mirande Waldmann, richt zich vanaf dan voornamelijk op regelgeving en educatie.

aantekeningen-laptop-25x10
Publicaties
29 april 2019
Herinnering: eigen verklaring vóór 1 mei 2019

U heeft nog twee dagen de tijd om de verplichte eigen verklaring in te vullen. Alleen volledig ingevulde en ondertekende verklaringen zijn geldig.

vraagtekens-25x10
Publicaties
29 april 2019
FAQ: welke vragenlijsten zijn verplicht?

Het komt voor dat NRVT u vraagt om een vragenlijst in te vullen. Bij elke vragenlijst die we versturen, vermelden we of uw medewerking verplicht is. Bij vragenlijsten die in het kader van doorlopend toezicht worden verzonden, is uw medewerking altijd een verplichting.