Reglement Definities

Download dit document

Inleiding

Vastgesteld op 17 juni 2021

Vervangt de versie van 1 januari 2020 met ingang van 1 juli 2021

In het kader van de statutaire doelstellingen van NRVT

In aanmerking nemende de internationaal geldende Taxatiestandaarden van de IVSC (International Valuation Standards Council (bekend als IVS)) en TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations (bekend als EVS));

Stelt de Centrale Raad het volgende reglement vast: