Reglement Definities

Download dit document

Hoofdstuk 1. Inhoud en toepassingsbereik

Artikel 1

Dit reglement is van toepassing op de in het register van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (‘NRVT’) ingeschreven taxateur en bevat de definities van de met een hoofdletter aangeduide termen en begrippen die in de statuten en regelgeving (reglementen, subreglementen en praktijkhandreikingen) van NRVT worden gebruikt.

Artikel 2

Tenzij het tegendeel blijkt of kennelijk anders is bedoeld omvat:

  • een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd;
  • een verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en omgekeerd;
  • een verwijzing naar een artikel een verwijzing naar een artikel van dit reglement.