Expertcommissies

NRVT is een organisatie van en voor vastgoedtaxateurs. De taxateurs geven inhoudelijk richting aan de regels waaraan taxateurs moeten voldoen. Iedere werkkamer van NRVT heeft een eigen Expertcommissie. De leden van de Expertcommissies worden benoemd door het bestuur op voordracht van de Centrale Raad, uit de taxateurs die in de betreffende Kamers zijn ingeschreven. De vijf leden van de Expertcommissies kiezen vervolgens uit hun midden een voorzitter, die namens hen contact onderhoudt met de Centrale Raad.

Inhoudsdeskundigen die lid zijn van de Expertcommissies hebben de taak om ontwikkelingen te signaleren en die eventueel door te vertalen naar de reglementen en richtlijnen op hun deelgebied. De Expertcommissies leggen hun voorstellen ter besluitvorming voor aan de Centrale Raad. Besluiten van de Centrale Raad dienen vervolgens te worden bekrachtigd door het Bestuur.

Protocol van de Expertcommissies
Wilt u meer weten over de regels omtrent de werkwijze en besluitvorming van de expertcommissies? In het Protocol van de Expertcommissies vindt u uitgebreide informatie hierover.

Download hier de Profielschets voor voorzitters en leden van expertcommissies.

Vacature expertcommissieleden Wonen en BV


Samenstelling van de Expertcommissies
De Expertcommissies bestaan uit de volgende leden: 

Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

 • De heer S.H.C. van den Berg, voorzitter
 • De heer R. van der Horst
 • De heer ir. C.W.J.M. van der Vleuten
 • De heer drs. W. Rodermond
 • De heer G.A.P. de Wild
 • De heer S.G. van den Hoek
 • De heer J. Gijsbers
 • De heer G.C. van Scherpenzeel

Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed

 • De heer ing. A. van Gellicum, voorzitter
 • De heer J.L. Havinga
 • De heer ir. ing. J.M. Geerlings
 • De heer C.G.F. van Dijk
 • De heer J. van Maanen

Kamer Wonen

 • De heer M.F. Mokkenstorm, voorzitter
 • De heer K. Schuurman
 • Mevrouw C.S. Kooijman
 • De heer R.R. Crielaers
 • Mevrouw E.M. den Oudsten-Baas

Kamer WOZ

 • De heer S.G. Rotinsulu, voorzitter
 • De heer G. van der Linden
 • De heer mr. B.J.B.M. Dankbaar
 • Mevrouw H.M. van Niekerk
 • De heer I. Lechner