Tuchtcollege volgt NRVT en geeft waarschuwing

Naar aanleiding van een melding, diende NRVT een klacht in over een Register-Taxateur bij het Tuchtcollege. Volgens een politieke partij had een provincie een aantal objecten voor een te laag bedrag verkocht. Ter onderbouwing van het standpunt, verzocht de politieke partij de taxateur om een waardeverklaring te verstrekken.

Verkorte taxatierapporten publiekelijk bekend

De taxateur stelt verkorte taxatierapporten op van twee pagina’s per object, welke vervolgens in een debat ter sprake kwamen en via de notulen publiekelijk bekend.

Te goeder trouw

NRVT vindt dat de taxateur in strijd heeft gehandeld met de fundamentele beginselen en dient een klacht in bij het Tuchtcollege NRVT. NRVT verzoekt om een waarschuwing op te leggen. De taxateur meent dat hij te goeder trouw is geweest en erkent dat hij geen verkort taxatierapport had moeten opstellen.

Tuchtcollege volgt NRVT

Het Tuchtcollege volgt NRVT, de taxateur heeft de beroepsgroep geen dienst bewezen. Het is de verantwoordelijkheid van de taxateur om te voorkomen dat verkorte taxatierapporten in het publieke debat terecht komen.

De klacht is gegrond. De taxateur ontvangt een waarschuwing.

Dossiernummer: 20190103

Datum uitspraak: 23 april 2019