Nieuw model taxatierapport woonruimte 2021

15 oktober 2019
Nieuws

NRVT werkt met marktpartijen aan een transformatie van het model taxatierapport woonruimte om de kwaliteit verder te verbeteren. Het rapport wordt uitgebreid en de indeling van het rapport wijzigt. De taxateur krijgt meer gelegenheid om zijn waarnemingen en overwegingen te beschrijven. Met deze aanpassingen biedt het rapport een grotere meerwaarde voor de consument en hypotheekverstrekker.

Hoofdzakelijk de volgende punten worden uitgebreid:

  • Een duurzaamheidsparagraaf met een inventarisatie van de huidige situatie en welke maatregelen nodig zijn om te kunnen voldoen aan de eisen die het klimaatakkoord voor de toekomst stelt
  • Meer aandacht voor de bouwkundige staat van het object en het te verwachten onderhoud
  • Integratie van online data van externe partijen, zoals bijvoorbeeld de verbeterde funderingsviewer

De huidige modellen voor woningcorporaties en bijzonder beheer worden in dit model geïntegreerd.
 

NRVT leidt het proces

Om het nieuwe model vorm te geven, leidt NRVT een stuurgroep en diverse werkgroepen, waarin NVM, VastgoedPro, VBO, geldverstrekkers, woningcorporaties en validatie-instituten zitting hebben. De eerste concepten zijn inmiddels gereed. Naar verwachting is het nieuwe model eind dit jaar klaar. In 2020 rollen we het uit voor opleiders en voor integratie in de software. Het streven is dat het nieuwe model 2021 van kracht wordt.


Terug naar overzicht