Praktijkhandreiking Bedrijfsmatig Vastgoed

Download dit document

13. Toegepaste waarderingsmethode

a. Voor de bepaling van de Marktwaarde van een Vastgoedobject maakt de Register-Taxateur gebruik van één of meerdere waarderingsmethoden. Aanbeveling verdient het gebruik te maken van ten minste twee waarderingsmethoden, welke met elkaar worden vergeleken. Combinaties van diverse methodieken (hybride modellen) zijn eveneens mogelijk, mits dit is toegelicht in het Taxatierapport.

b. In het Taxatierapport dient de Register-Taxateur duidelijk te omschrijven welke waarderingsmethode(n) zijn/worden gebruikt, inclusief een omschrijving van deze waarderingsmethode(n). De gebruikte waarderingsmethode(n) zal/zullen afhangen van de omstandigheden van het object (type object) in relatie tot de markt (aanbod, courantheid, transacties, etc.).

c. Van de waardebepaling neemt de Register-Taxateur ten minste één uitgewerkte waarderingsberekening/-model in het Taxatierapport op.