Praktijkhandreiking Bedrijfsmatig Vastgoed

Download dit document

Bijlage 2.b. Objectinformatie t.b.v. taxatie commercieel geëxploiteerde woningen