Praktijkhandreiking Bedrijfsmatig Vastgoed

Download dit document

2. Objectiviteit en onafhankelijkheid

Teneinde te voorkomen dat sprake is van een bedreiging van de fundamentele beginselen van onafhankelijkheid en zorgvuldigheid:

a. verricht de Register-Taxateur niet meer dan zes jaar achtereenvolgend een Professionele Taxatiedienst ten aanzien van hetzelfde Vastgoedobject;

b. verricht het Taxatiebedrijf waaraan hij is verbonden niet meer dan negen jaar achtereenvolgend de Professionele Taxatiedienst ten aanzien van hetzelfde Vastgoedobject.

c. Wanneer een Register-Taxateur een Vastgoedobject achtereenvolgens taxeert als hiervoor onder a. en b. bedoeld, vermeldt hij in zijn Taxatierapport hoe lang dit het geval is geweest en wanneer de betreffende taxaties zijn uitgevoerd1.

In het Reglement Gedrags- en Beroepsregels wordt in artikel 11 en de toelichting daarop het fundamentele beginsel van objectiviteit en onafhankelijkheid beschreven. Als extra gids bij de toepassing van dit beginsel, is een aanvullende Toelichting Objectiviteit en Onafhankelijkheid opgesteld. Bekijk de toelichting

1 sub c. is toegevoegd per 1 oktober 2020