Praktijkhandreiking Bedrijfsmatig Vastgoed

Download dit document

8. Concepttaxaties3

a. Voorafgaand aan het definitieve Taxatierapport kan een conceptwaardering of -rapport worden verstrekt. In het concept wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig vermeld dat het concept nog niet het definitieve taxatierapport betreft en dat hieraan noch door de Opdrachtgever noch door derden vertrouwen mag worden ontleend.

b. Om de objectiviteit van de taxatie te waarborgen, wordt een conceptrapport of een voorlopige (“concept”)waarde in geen geval verstrekt voordat de Register-Taxateur zelf in de gelegenheid is geweest om de voor de taxatie relevante informatie te kunnen overwegen en, wanneer het een volledige taxatie betreft, het object te inspecteren en te beoordelen.

c. Wanneer er een (of meer) conceptwaarderingen of -rapportage(s) is (zijn) uitgebracht, wordt dit in het definitieve Taxatierapport vermeld, evenals het aantal concepten dat is uitgebracht. Ook wordt in het definitieve rapport vermeld of het (de) concepten aanleiding heeft (hebben) gegeven tot opmerkingen, welke dat zijn, en of en in hoeverre die hebben geleid tot wijzigingen in de taxatie.

3 7. is per 1 oktober 2020 toegevoegd, ter vervanging en verduidelijking van 6.d. in de voorgaande versie.