Boete vanaf € 1000 vult gat tussen berisping en schorsing

4 juli 2019
Publicaties

NRVT interviewde Joost van Dijk, één van de zeven A-leden in het Tuchtcollege van NRVT. A-leden zijn zowel rechter als voorzitter van Tuchtrechtspraak. Van Dijk is daarnaast voorzitter van het Tuchtcollege voor Mediation en oud-voorzitter van het Hof van Discipline, het Tuchtcollege voor de advocatuur


Tuchtrechtspraak NRVT

Waar NRVT de normsteller is, is Tuchtrechtspraak de waakhond van NRVT. Tuchtrechtspraak NRVT reageert op klachten van niet-behoorlijke beroepsuitoefening. Op die manier waarborgen zij de kwaliteit van de beroepsgroep. De samenleving is erbij gebaat dat vastgoedwaarderingen eerlijk en onafhankelijk tot stand komen.

‘Wie kosten veroorzaakt, betaalt’

Tot voor kort sanctioneerde het Tuchtcollege bij een gegronde klacht met een waarschuwing, berisping of schorsing. Daar komen nu boetes bij, met een normbedrag vanaf € 1000. ‘Het Tuchtcollege vond het verschil tussen een berisping en een schorsing te groot’, zegt van Dijk. ‘Een schorsing is vrij ingrijpend. Een berispring soms weer te mild.’
 

In de kas van NRVT

Het boetegeld gaat naar de kas van NRVT. ‘Terecht, vindt van Dijk, omdat NRVT kosten maakt voor Tuchtrechtspraak. Degene die de kosten veroorzaakt, betaalt’.
 

Grootste zorg

‘Taxateurs die de oren laten hangen naar de vraag, zijn onze grootste zorg. We willen dat zij zich realiseren dat het in het eigen belang is om de normen na te leven. En dat het nodig is om het maatschappelijk vertrouwen voor de beroepsgroep te winnen.’
 

De dubbele pet van de makelaar-taxateur

‘Anderzijds merken we dat het publiek het onderscheid tussen makelaars en taxateurs niet goed kent, terwijl het fundamenteel andere beroepen zijn: een makelaar behartigt de belangen van zijn klanten, een taxateur bewaakt de objectiviteit van de waardering. Taxateurs moeten deskundig zijn in de uitoefening van het vak. NRVT kan een meerwaarde leveren door te benadrukken dat taxeren een serieus vak is en niets te maken heeft met eerst taxeren, dan verkopen’.  

‘Makelaars behartigen de belangen, taxateurs bewaken de objectiviteit’


Zorgvuldigheid

‘We vinden het verder belangrijk dat taxateurs hun werk serieus nemen en zorgvuldig zijn. We zien nog te veel slordigheden, zoals een beschrijving van het verkeerde referentieobject, geen goede metingen of een summiere onderbouwing van het taxatierapport. Tuchtrechtspraak kan leiden tot mooie leermomenten voor de taxateur. Hij leert de regelgeving op deze wijze beter kennen.’
 

Klachten

Bij Tuchtrechtspraak worden Register-Taxateurs individueel ter verantwoording geroepen voor zijn of haar handelen. Tuchtrechtspraak NRVT is onafhankelijk van NRVT. Zowel opdrachtgevers, belanghebbende, taxateurs en NRVT kunnen klachten bij Tuchtrechtspraak NRVT indienen.Tuchtuitspraken: boete en waarschuwingen voor niet meewerken aan doorlopend toezicht

In juni 2019 diende NRVT klachten in tegen Register-taxateurs Bedrijfsmatig Vastgoed die zich niet hielden aan de verplichtingen van doorlopend toezicht. Onlangs werden er uitspraken gedaan.


Terug naar overzicht