Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
57
90
169
65
9
0

Datum
data-25x10
Publicaties
12 March 2018
Introductie van de Vakgroep modelmatig waarderen

Sinds begin 2018 bestaat binnen NRVT de Vakgroep modelmatig waarderen. Wij willen ons graag voorstellen als nieuwe vakgroep en vertellen wat u de komende tijd van ons kunt verwachten.

handgeschreven-25x10
Publicaties
3 November 2017
Bericht van het bestuur: artikel PropertyNL

Het Bestuur heeft met grote verbazing kennisgenomen van het artikel “RICS NL pakt maatschappelijk rol op” in het PropertyNL Magazine van 27 oktober 2017 over de RICS en de mededelingen van de heer Maarten Vermeulen.

waarom-een-register-taxateur
Publicaties
10 October 2017
Nieuw model Taxatierapport woonruimte per 1 april 2018

NRVT heeft in samenwerking met CHF, NHG, NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar het nieuwe model Taxatierapport woonruimte april 2018 vastgesteld. Dit model gaat het huidige model Taxatierapport financiering woonruimte van 2017 vervangen.

inflatie-huis-25x10
Publicaties
2 October 2017
Inflatiescenario oktober 2017

Taxateurs die in het kader van de Vastgoedindex taxaties uitvoeren, verwerken het inflatiescenario in de DCF-methode.

handgeschreven-25x10
Publicaties
19 June 2017
Bericht van het bestuur: periodiek overleg

Het zal u niet zijn ontgaan dat het NRVT, na een aarzelende start in 2016, ook nog eens een roerig eerste halfjaar 2017 achter de rug heeft. Deze reuring heeft ertoe geleid dat het Bestuur een memorandum aan de Centrale Raad heeft toegezonden de dato 31 mei 2017 met als onderwerp: “Nadere update”. Inmiddels is gebleken dat, ondanks de reuring, er grote vooruitgang is geboekt. In dit bericht geven wij u een korte samenvatting van de recente ontwikkelingen.

boeken-25x10
Publicaties
21 December 2016
Handreiking Aannemelijkheidsverklaring

Handreiking Aannemelijkheidsverklaring: Taxeren van portefeuilles van woningcorporaties in het kader van de jaarrekening.

handgeschreven-25x10
Publicaties
12 December 2016
Bericht van het bestuur: afspraken met de Centrale Raad

Ik heb beloofd u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het NRVT. Dat is des te meer belangrijk, omdat nog veel activiteiten die zijn gericht op het realiseren van de ambities van het NRVT nog niet zichtbaar zijn voor alle geregistreerde taxateurs en andere belanghebbende par

handgeschreven-25x10
Publicaties
1 November 2016
Bericht van het bestuur

In mijn vorig bericht informeerde ik u over een aantal onderwerpen die hoge prioriteit heeft bij het bestuur. Ik geef u nu een korte update over deze onderwerpen.

handgeschreven-25x10
Publicaties
4 October 2016
Bericht van het bestuur: portefeuille-indeling nieuw bestuur

Mijn naam is Hamith Breedveld. Vanaf 16 september jl. ben ik door de Centrale Raad aangewezen als enig tijdelijk bestuurder van het NRVT. Ik ben getrouwd, heb 4 kinderen en woon in Rotterdam. Direct na mijn benoeming tot tijdelijk bestuurder van het NRVT, heb ik de heren Aart Hordijk en Ed Schless ingeschakeld om mij bij te staan als bestuursadviseurs.