Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
67
90
202
76
9
0

Datum
8f7454ae-1c9b-4676-a989-c74dd0922f88
Publicaties
28 november 2019
100e uitspraak Tuchtcollege NRVT

Het tuchtcollege van NRVT deed in oktober de honderdste uitspraak. Rond de oprichting van NRVT werd ook de onafhankelijke stichting Tuchtrechtspraak NRVT in het leven geroepen. Klagers weten de weg naar het Tuchtcollege steeds beter te vinden.

nadenken-25x10
Publicaties
15 oktober 2019
Oproep: word meester Register-Taxateur

Wilt u bijdragen aan de praktijkopleiding van aankomend Register-Taxateurs? U kunt zich aanmelden als meester als u minimaal 5 jaar geregistreerd staat als Register-Taxateur (bij NRVT of voorgaande registers). 

anne-marike-van-arkel-25x10
Publicaties
15 oktober 2019
Kennismaking Anne-Marike van Arkel

Anne-Marike van Arkel is nu vier maanden algemeen directeur van NRVT. We stellen haar graag nader aan u voor. Van Arkel: “Ik heb ja gezegd tegen deze functie, omdat ik NRVT een interessante organisatie vind. Zowel qua taken als qua speelveld; er zijn veel partijen betrokken.”

vergrootglas-blauw-25x10
Publicaties
15 oktober 2019
Doorlopend toezicht start in Kamer WOZ

We rolden het doorlopend toezicht in 2018 en 2019 uit in de kamers Wonen, BV-GZV en LAV. Inmiddels zijn we gestart met audits in de Kamer WOZ. Daarmee is het toezicht in alle kamers volledig operationeel. Nu er een solide basis staat, richten we ons het komende jaar op schaalvergroting en intensivering van het toezicht.

inflatie-huis-25x10
Publicaties
3 oktober 2019
Inflatiescenario september 2019

De taxatierichtlijn schrijft het te hanteren inflatiepercentage voor. Voor de eerste twee jaar sluit het scenario aan bij de meest recente prognose van het Centraal Planbureau. Voor 2021 volgt het de geraamde HICP-inflatie van De Nederlandsche Bank (juni 2019). De rest van de prognoseperiode is gebaseerd op de lange-termijnverwachting, conform het maximale streven van de Europese Centrale Bank (ECB). NRVT publiceert het scenario jaarlijks, na Prinsjesdag, op de website.

1633442445_agrarisch-vastgoed-taxateur
Publicaties
2 september 2019
Oproep: nieuwe leden expertcommissies

Wij zoeken nieuwe leden voor de expertcommissies LAV en WOZ. Eddy Westmaas neemt afscheid van expertcommissie LAV en Anja Verhoek-van Dijk en Paul Mulder verlaten expertcommissie WOZ.

eddy-westmaas-25x10
Publicaties
2 september 2019
Expertcommissielid Eddy Westmaas geeft het stokje door

Eddy Westmaas is sinds de oprichting van NRVT lid van de expertcommissie Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV). Hij vertelt: “Ik ben lid geworden om mee te werken aan kwaliteitsverhoging van LAV-taxaties. LAV is de kleinste kamer van NRVT, maar kent wel tientallen specialisaties. De taxaties zijn vaak complex, met uiteenlopende taxatiedoelen. De taxateurs zitten soms al generaties lang in het vak. Vanwege die hoge betrokkenheid denken ze ook intensief mee over de regelgeving.

landelijk-wonen-25x10
Publicaties
2 september 2019
Voorzichtigheid geboden bij taxatie woning met agrarische bestemming

Taxeert u een woning met agrarische bestemming? Dan kan het taxatierapport niet gevalideerd worden. Enkele grote banken accepteren sinds kort echter een niet-gevalideerd taxatierapport voor woningen met een agrarische bestemming, met minder dan drie hectare grond, die niet bedrijfsmatig agrarisch gebruikt worden. Dat maakt het voor de koper gemakkelijker een hypotheek onder – min of meer – normale voorwaarden te krijgen. Er kleven echter ook aanzienlijke risico’s aan. 

naw-gegevens-doorgeven-25x10
Publicaties
2 september 2019
Geef wijzigingen in bedrijfsgegevens op tijd door

Als Register-Taxateur bent u verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw bedrijfsgegevens. NRVT wisselt bedrijfsgegevens, zoals geregistreerd bij de KvK, uit met de validatie-instituten. Het komt helaas regelmatig voor dat de bedrijfsgegevens in het taxatierapport afwijken van de gegevens waarover het validatie-instituut beschikt. In dat geval kan de validatie van uw rapport vertraging oplopen. 

foodhallen-rotterdam-25x10
Publicaties
30 juli 2019
Jaarverslag NRVT nu online

Het NRVT jaarverslag 2018 staat nu online. Afgelopen jaar stond in het teken van de verdere uitbouw van de organisatie en de ontwikkeling van onder meer ons toezicht, de regelgeving en educatie. We sloten 2018 af met goede resultaten en een gezonde financiële positie.