Toelichting Objectiviteit & Onafhankelijkheid

Download dit document

Praktijkvoorbeelden

In de volgende paragrafen worden de deelaspecten aan de hand van enkele voorbeelden nader toegelicht. Deze voorbeelden zijn verre van uitputtend en slechts bedoeld om u een beeld te geven van de kritische reflectie die van u wordt verwacht. De praktijkvoorbeelden worden per deelaspect telkens in een kader weergegeven om dit duidelijk te maken. Benadrukt wordt dat deze voorbeelden niet uitputtend zijn. Het betekent dus niet dat als uw specifieke situatie er niet bijstaat, dat er dan geen bedreiging is dan wel de schijn kan ontstaan. De voorbeelden zijn niet kamer-specifiek maar bepaalde situaties zullen in de ene kamer vaker voorkomen dan in een andere kamer.