Toelichting Objectiviteit & Onafhankelijkheid

Download dit document

Andere belangen

Bij elke taxatie spelen er belangen, zowel voor de opdrachtgever als voor u als Register-Taxateur. Op het moment dat deze belangen verder gaan dan de honorering van die ene opdracht is uw onafhankelijkheid mogelijk in het gedrang. Op dat moment dient u maatregelen te treffen die de bedreiging wegnemen of u dient de opdracht te weigeren.