Praktijkhandreiking Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Download dit document

12. Kwalitatieve gevoeligheidsanalyse

a. Een Professionele Taxatiedienst is in het algemeen gebaseerd op een schatting van een theoretische prijs. De Register-Taxateur neemt minimaal een kwalitatieve gevoeligheidsanalyse in het Taxatierapport op van de meest belangrijke en meest gevoelige aannames ten aanzien van het getaxeerde Vastgoedobject.

b. De minimale kwalitatieve gevoeligheidsanalyse vormt een zogenaamde SWOT analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats).

c. Daarnaast kan een uitgebreidere “beoordeling van onzekerheden” worden opgesteld, waarbij de onzekerheden uitgewerkt dienen te worden die verscholen zitten in een aantal belangrijke factoren zowel intern (pachters, huurders, gebouw) als extern (o.a. politiek, economie, financieel, wetgeving). De noodzaak daarvan wordt overgelaten aan de professionele oordeelsvorming van de RegisterTaxateur. Zijn overwegingen en bevindingen legt hij vast in het Taxatierapport.