Praktijkhandreiking Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Download dit document

16. Schattingsonzekerheid

a. De mate van subjectiviteit in de Professionele Taxatiedienst is van invloed op de mate van schattingsonzekerheid en daardoor op de inschatting door de RegisterTaxateur van de risico’s van een afwijking van materieel belang voor een bepaalde schatting. De schattingsonzekerheid kan het gevolg zijn van:

  • de informatievoorziening;
  • een gebrek aan marktinformatie;
  • marktomstandigheden;
  • algemene taxatie onnauwkeurigheid.

b. De Register-Taxateur betrekt in ieder geval deze omstandigheden in zijn waardering en legt deze zo nodig vast in het Taxatierapport, zodat voor de gebruiker inzichtelijk is aan welke beperkingen de taxatie onderhevig is. De Register-Taxateur legt voorts bijzondere onzekerheden over de taxatie vast in het Taxatierapport.