Praktijkhandreiking Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Download dit document

6. Waardegrondslag

a. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Opdrachtvoorwaarden of de toepasselijke wettelijke regeling, dient de Register-Taxateur de Marktwaarde als Waardegrondslag te hanteren. De Register-Taxateur legt dit eveneens vast in het Taxatierapport.

b. Indien de Opdrachtgever naast of in plaats van de onder 6a. genoemde waarde inzicht wil hebben in taxatiewaarde(n) op basis van andere waardebegrippen (in overeenstemming met EVS en/of IVS), vermeldt de Register-Taxateur dit in het Taxatierapport en omschrijft hij deze waardebegrippen nauwkeurig in het Taxatierapport.