Reglement Doorlopend Toezicht

Download dit document

Preambule

Vastgesteld op 4 december 2023

Vervangt het Reglement Doorlopend Toezicht van 1 januari 2021
met ingang van 1 januari 2024

Gelet op de doelstelling van NRVT en haar taak tot het (doen) opzetten en (doen) uitvoeren van een stelsel van (doorlopend) toezicht op de naleving door Register-Taxateurs van:

(i)  deskundigheids-, integriteits- en vakbekwaamheidsaspecten; en

(ii)  de kwaliteit van de uitvoering van de Dienstverlening;

heeft de Centrale Raad op voorstel van het Bestuur het volgende Reglement Doorlopend Toezicht NRVT vastgesteld op 4 december 2023.